กระบวนการเชื่อมตามมาตรฐาน ISO 4063

Welding Process Code Number  กระบวนการเชื่อม
Arc welding 1 การเชื่อมอาร์ก
Metal-arc welding 11 การเชื่อมอาร์กโลหะ
Metal-arc welding without gas protection 111 การเชื่อมอาร์กโลหะไม่ใช้แก๊สปกคลุม