หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ
(Welding and Fabrication Technology)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- พื้นฐานการเป็นผู้ช่วยช่างประกอบ (Fitter) -   register now
-  การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบท่อ  -   register now
- การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบโครงสร้าง -   register now
- การพัฒนาทักษะช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส -   register now
 - การบัดกรีแข็ง (ท่อทองแดง)   register now
- เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง  -   register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
20-21 ต.ค. 66 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   register now
20-21 ต.ค. 66 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.- new 2 register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน) 8,000.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน) 8,000.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
17-18 พ.ย. 66 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน)  8,000.-   register now
17-18 พ.ย. 66 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส) 8,500.-   register now
17-18 พ.ย. 66 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน) 8,500.-   register now
17-18 พ.ย. 66 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส) 9,500.- new 2 register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก
(MAG : Metal Active Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) 9,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) 9,500.- new 2 ปิดการฝึกอบรม
15-16 ธ.ค. 66 การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   register now
15-16 ธ.ค. 66 การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) 9,500.- new 2 register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา
(VT : Basic Visual Testing)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-   ปิดการฝึกอบรม
- พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-   ปิดการฝึกอบรม
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
26 ก.พ. 66 Online Training via Google Meet 1,900.-   ปิดการฝึกอบรม
7 เม.ย. 66  ,, 1,900.-   ปิดการฝึกอบรม
2 มิ.ย. 66 ,, 1,900.-   ปิดการฝึกอบรม
11 ส.ค. 66 ,, 1,900.-   ปิดการฝึกอบรม
6 ต.ค. 66 ,, 1,900.-   ปิดการฝึกอบรม
15 ธ.ค. 66 ,, 1,900.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************