หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2564
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่
(Manual Metal Gas Welding for Beginner)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
กุมภาพันธ์ 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   ปิดการฝึกอบรม
มิถุนายน 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.- ปิดการฝึกอบรม
16-19 สิงหาคม 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
19-20 สิงหาคม 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 6,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
14-15 ตุลาคม 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 6,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
21-22 สิงหาคม 2564 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
16-17 ตุลาคม 2564 การเชื่อมทิก (สแตนเลสแผ่น) 12,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก
(MAG : Metal Active Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
กุมภาพันธ์ 2564 การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   ปิดการฝึกอบรม
มิถุนายน 2564 การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) 12,500.- ปิดการฝึกอบรม
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในงานก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 3,000.-   ปิดการฝึกอบรม
 8 ตุลาคม 2564  ,, 3,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   ปิดการฝึกอบรม
13 สิงหาคม 2564  ,, 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   ปิดการฝึกอบรม
กรกฏาคม 2564  ,, 2,500.-   ปิดการฝึกอบรม
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************