หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่
(Manual Metal Gas Welding for Beginner)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
29-31 มี.ค., 1 เม.ย. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
19-22 ก.ค. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
8-11 พ.ย. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
29-30 มี.ค. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
24-25 พ.ค. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
19-20 ก.ค. 2565  การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-    คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
 13-14 ก.ย. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
8-9 พ.ย. 2565 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
18-19 พ.ค. 2565 การเชื่อมทิก (สแตนเลสแผ่น) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
26-27 พ.ค. 2565 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
7-8 ก.ย. 2565 การเชื่อมทิก (สแตนเลสแผ่น) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
15-16 ก.ย. 2565 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก
(MAG : Metal Active Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) -   ปิดการฝึกอบรม
- การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) - ปิดการฝึกอบรม
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในงานก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
20 พ.ค. 2565 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 3,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
9 ก.ย. 2565  ,, 3,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
25 มี.ค. 2565 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
15 ก.ค. 2565  ,, 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
4 พ.ย. 2565 ,, 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************