หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2564
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่
(Manual Metal Gas Welding for Beginner)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
12-13, 19-20 มิถุนายน 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
11-12, 18-19 ตุลาคม 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
25-27 พฤษภาคม 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อ ตำแหน่ง 6G) 9,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
24-25 มิถุนายน 2564 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 6,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
21-22 กันยายน 2564 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมเหล็กแผ่น ตำแหน่ง 3G & 4G) 7,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
13-14 กุมภาพันธ์ 2564 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
23-25 มีนาคม 2564 การเชื่อมทิก (สแตนเลสแผ่น) 12,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
3-4 เมษายน 2564 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่น) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
5-6 มิถุนายน 2564 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
12-14 กรกฏาคม 2564 การเชื่อมทิก (อลูมิเนียมแผ่น) 12,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
7-8 สิงหาคม 2564 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่น) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
9-10 ตุลาคม 2564 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
23-25 พฤศจิกายน 2564 การเชื่อมทิก (สแตนเลสแผ่น) 12,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
18-19 ธันวาคม 2564 การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่น) 7,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก
(MAG : Metal Active Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
22-23 เมษายน 2564 การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
26-28 สิงหาคม 2564 การเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) 12,500.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
16-17 ธันวาคม 2564 การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) 8,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในงานก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Hot Work Safety Management)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 3,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
 3 กันยายน 2564  ,, 3,000.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
11 มิถุนายน 2564  ,, 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
8 ตุลาคม 2564  ,, 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ และการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ
(Fire Watch Man and Hot Work Control)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
19 มีนาคม 2564 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
9 กรกฏาคม 2564  ,, 2,500.-    คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
19 พฤศจิกายน 2564  ,, 2,500.-    คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 087-841-4499 
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************