สถานที่ตั้ง...

        บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด (Honor Training Co., Ltd.)
        เลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

         โทรศัพท์: 038-631-001 (งานฝึกอบรม)
         โทรศัพท์: 038-631-002 (งานบัญชีและการเงิน)
         โทรสาร: 038-631-003
         เว็บไซต์: http: //www.honor.co.th
         อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สายด่วนฝ่ายขายและการตลาด

โทร. 087-841-3399
โทร. 087-841-4499
โทร. 094-671-1555

ฝึกอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน บริหาร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น, การทำงานบนที่สูง, สารเคมีอันตราย
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil)
ฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ, การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ

 

ช่องทางการชำระเงิน

bank bbl  

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง
บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจ.ออนเนอร์ เทรนนิ่ง  
เลขที่บัญชี 497-053170-5

bank bbl   ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
บัญชีสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี บจ.ออนเนอร์ เทรนนิ่ง  
เลขที่บัญชี 875-700486-9