การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2567
logo welding 61สาขา ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 เม.ย. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
26-27 เม.ย. 67   5,000.- 3,000.- 8,000.- register now
18-19-20 เม.ย. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
26-27 เม.ย. 67   8,000.- 3,000.- 11,000.- register now
15-16 ส.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 ส.ค. 67   5,000.- 3,000.- 8,000.- register now
15-16-17 ส.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 ส.ค. 67   8,000.- 3,000.- 11,000.- register now
12-13 ธ.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
20-21 ธ.ค. 67   5,000.- 3,000.- 8,000.- register now
12-13-14 ธ.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
20-21 ธ.ค. 67   8,000.- 3,000.- 11,000.- register now
                 

หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 4F & 5F

*************************************************

สาขา ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 เม.ย. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
26-27 เม.ย. 67   5,000.- 4,000.- 9,000.- register now
18-19-20 เม.ย. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
26-27 เม.ย. 67   8,000.- 4,000.- 12,000.- register now
15-16 ส.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 ส.ค. 67   5,000.- 4,000.- 9,000.- register now
15-16-17 ส.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 ส.ค. 67   8,000.- 4,000.- 12,000.- register now
12-13 ธ.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
20-21 ธ.ค. 67   5,000.- 4,000.- 9,000.- register now
12-13-14 ธ.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
20-21 ธ.ค. 67   8,000.- 4,000.- 12,000.- register now
                 

 หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 3G & 4G

*************************************************

สาขา ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
18-19 เม.ย. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
26-27 เม.ย. 67   5,000.- 5,000.- 10,000.- register now
18-19-20 เม.ย. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
26-27 เม.ย. 67   8,000.- 5,000.- 13,000.- register now
15-16 ส.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
23-24 ส.ค. 67   5,000.- 5,000.- 10,000.- register now
15-16-17 ส.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
23-24 ส.ค. 67   8,000.- 5,000.- 13,000.- register now
12-13 ธ.ค. 67 (2 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม
& ติวภาคทฤษฎี
20-21 ธ.ค. 67   5,000.- 5,000.- 10,000.- register now
12-13-14 ธ.ค. 67 (3 วัน) อบรมพื้นฐานการเชื่อม &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
20-21 ธ.ค. 67   8,000.- 5,000.- 13,000.- register now
                 

หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ด้วยตำแหน่งท่าเชื่อม 6G

*************************************************

> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ:  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ
                                                   @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
> ค่าธรรมเนียม:  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมแม็ก (MAG)  
                             - ระดับ 1:   3,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 บาท)
                             - ระดับ 2:   4,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 3,000 บาท)
                             - ระดับ 3:   5,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 4,000 บาท)
                             ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) 
> สอบถามรายเอียดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มเติม:  โทร. 094-671-1555, Line ID. sys-services
> ติดต่ออื่นๆ:  (ขอใบเสนอราคา & แผนอบรมและทดสอบฯ / ส่งใบสมัครฯ / ชำระค่าบริการ) โทร. 087-841-3399

Line SYS