การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2564
logo welding 21สาขา ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่ทดสอบ หัวข้อทดสอบ สถานที่ทดสอบ ค่าทดสอบ ใบสมัครทดสอบฯ
ยังไม่เปิดให้บริการ
รอรับใบอนุญาตฯ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ
2,500.- สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 094-671-1555
ยังไม่เปิดให้บริการ
รอรับใบอนุญาตฯ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ
2,500.- ,,

 
> หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก  2,500 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1,500 บาท)
                       ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 31ตารางติวเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564