การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2564
logo welding 21สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างเชื่อม / Welder)

วันที่ทดสอบ หัวข้อทดสอบ สถานที่ทดสอบ ค่าทดสอบ ใบสมัครทดสอบฯ
20 ส.ค. 64
21 ส.ค. 64
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ
2,500.- ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบฯ
15 ต.ค. 64
16 ต.ค. 64
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอสฯ
2,500.- ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบฯ

 
> หมายเหตุ:  ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอาร์กโลหะด้วยมือ  2,500 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 1,500 บาท)
                       ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 31ตารางติวเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564