การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2566
logo welding 21สาขา ช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ระดับ 1
(สำหรับ: ช่างประกอบ / Fitter)

วันที่อบรม
เตรียมความพร้อม
 
หัวข้ออบรม
เตรียมความพร้อม
 
วันที่ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
  ค่าดำเนินการ
ฝึกอบรมฯ
ค่าดำเนินการ
ทดสอบฯ
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
ลงทะเบียน
สมัครอบรม & ทดสอบฯ
- (1 วัน) อบรมพื้นฐานการตัดโลหะ
& ติวภาคทฤษฎี
-   - - - ติดต่อ ศูนย์ทดสอบฯ
โทร. 094-671-155
- (2 วัน) อบรมพื้นฐานการตัดโลหะ &
ติวภาคทฤษฎี + ภาคปฏิบัติ
-   - - - ติดต่อ ศูนย์ทดสอบฯ
โทร. 094-671-155
                 

หมายเหตุ:
1. การทดสอบภาคทฤษฎี  ด้วยข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
2. การทดสอบภาคปฏิบัติ  ตามข้อกำหนดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

*************************************************

> สถานที่ทดสอบภาคปฏิบัติ:  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ
                                                   @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
> ค่าธรรมเนียม:  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (OFC)
                             - ระดับ 1:   3,000 บาท/ท่าน  (ค่าทดสอบ 1,000 บาท + ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 2,000 บาท)
                            ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) 
> สอบถามรายเอียดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มเติม:  โทร. 094-671-1555, Line ID. sys-services
> ติดต่ออื่นๆ:  (ขอใบเสนอราคา & แผนอบรมและทดสอบฯ / ส่งใบสมัครฯ / ชำระค่าบริการ) โทร. 087-841-3399

Line SYS