หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2564
logo welding 31
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

วันที่อบรม หลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
14-15 สิงหาคม 2564
(ระยะเวลา 12 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี)
5,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
14-16 สิงหาคม 2564
(ระยะเวลา 18 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี + ปฏิบัติ)
8,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
9-10 ตุลาคม 2564
(ระยะเวลา 12 ชม)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี)
5,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
9-11 ตุลาคม 2564
(ระยะเวลา 18 ชม)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี + ปฏิบัติ)
8,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 12ตารางทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2564

*************************************************