การเชื่อมโลหะ(Welding)


การเชื่อมโลหะ หมายถึง การต่อโลหะ 2 ชิ้น
ให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอม
ละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยการเติมลวดเชื่อมหรือไม่เติมลวดเชื่อมก็ได้

             

 

 

การเชื่อมแก๊ส (Gas Welding)

เป็นการเชื่อมซึ่งจัดอยู่ในประเภทการเชื่อมหลอมเหลววิธีหนึ่งแหล่งความร้อนที่ใช้เกิดมาจากการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน

(แก๊สเชื้อเพลิง) และแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะให้ความร้อนสูงถึง 3200 องศาเซลเซียส และจะไม่มีเขม่าหรือควัน

 

การเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding)

การเชื่อมไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมโลหะโดยวิธีการเชื่อม "อาร์ค" ความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมเกิดจากประกายอาร์คระหว่างชิ้นงานและลวดเชื่อมซึ่งหลอมละลาย โดยลวดเชื่อมจะทำหน้าที่ป้อนเนื้อโลหะให่แก่แนวเชื่อม