หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562

กลุ่มหลักสูตรงานเชื่อมและการตรวจสอบ

วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
- พื้นฐานงานเชื่อมโลหะ  ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
-  
- พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า (SMAW) ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง) 
-
- พื้นฐานงานเชื่อมทิก (GTAW)   ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
-
-  พื้นฐานการตัดโลหะด้วยไฟฟ้าและแก๊ส ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
-
- การเชื่อมซ่อมบำรุง
และการเลือกใช้ลวดเชื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
-