หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562

กลุ่มหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม ราคา ลงทะเบียน
7 พ.ย. 62 Chemical Safety and Oil Spill Control ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
2,500.-  
30 ต.ค. 62 Arc Welding & Gas Cutting Safety ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง) 
2,500.-  
8 พ.ย. 62 Fire Watch Man and Hot Work Control  ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
3,000.-
8 พ.ย. 62 Hot Work Safety Management ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์
ตึกวีอาร์พี (ถ.สาย 36  ใกล้ไทวัสดุระยอง)
4,500.-