บริการเช่าเครื่องตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector for Rent)

         บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Portable Gas Detector) ขนาดเล็กกะทัดรัด ราคาประหยัดสุดๆ
            บริการให้เช่า ทั้งแบบรายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน  ในราคาเบาๆ ประหยัดสุดๆ
            บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส แบบ 4 เซนเซอร์ (4 Sensor) ในเครื่องเดียวกัน
                          - O2  (Oxygen)
                          - LEL (Combusible)
                          - H2S (Hydrogen Sulfide)
                          - CO  (Carbon Monoxide)
            บริการให้เช่า เครื่องตรวจวัดแก๊ส ด้วยยี่ห้อ และรุ่นต่างๆ ดังนี้
                          - MSA : ALTAIR 4X
 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
                          - MSA : ALTAIR 5X (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)
                          - BW : GasAlret MicroClip XT สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Worker & Operator)
                          - BW : GasAlert Max XT II (Internal Pump) สำหรับผู้ตรวจวัดแก๊ส (Authorized Gas Tester)

        ติดต่อเช่าเครื่องวัดแก๊ส:
 
                          คุณเสาวลักษณ์  โทร.081-496-9651 อีเมล. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.