สถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ (แผนที่)

        
                                                 บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
                                                        222/147 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
                                                        โทรศัพท์ : 038-631-001-02
                                                        โทรสาร : 038-631-003
                                                        เว็บไซต์: http://www.honor.co.th
                                                        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


             สายด่วนฝ่ายขายและการตลาด
                      : โทร. 087-841-3399   สำหรับงานฝึกอบรม หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
                      : โทร. 087-841-4499   สำหรับงานฝึกอบรม หลักสูตรด้านหม้อไอน้ำทั่วประเทศ                                                                             แผนที่ตั้งบริษัท