สถานที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ (แผนที่)

        
                                                 บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด
                                                        222/147 ม.6 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
                                                        โทรศัพท์ : 038-631-001-02
                                                        โทรสาร : 038-631-003
                                                        เว็บไซต์: http://www.honor.co.th
                                                        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            สายด่วนฝ่ายฝึกอบรม
                      : โทร. 063-407-6755   คุณเมย์
                      : โทร. 087-355-2206   คุณแทงค์
                      : โทร. 062-991-8225    คุณกุ๊ก
             สายด่วนฝ่ายขายและการตลาด
                      : โทร. 087-841-4499   สำหรับงานฝึกอบรมหลักสูตรด้านหม้อไอน้ำทั่วประเทศ
                      : โทร. 087-841-3399   สำหรับงานฝึกอบรม ประจำศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ สำนักงานใหญ่
             สายด่วนฝ่ายบัญชีและการเงิน
                      : โทร. 087-841-3399   ติดต่อชำระค่าฝึกอบรม และติดตามใบเสร็จรับเงิน
             สายด่วนผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรม
                      : โทร. 081-496-9651   ติดต่อเพื่อแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ  


                                                                            แผนที่ตั้งบริษัท